Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

Beau Monde Network @ Message 04

Beau Monde käis Message'il ja võttis osa multimeedia, graafika ja muusikavõistlusest. Kohal olid DarkStar, sTeaLth ja freestyler.


Esiplaanil vasakult: freestyler, sTeaLth, DarkStar

Beau Monde ei olnud enne Message 04 toimumist ennast veel demogrupina identifitseerinud. Kuid tekkis soov multimeediavõistlusest osa võtta ja nii valmiski The Suntrix - Beau Monde'i esimene demo. Valmis ta ühe päevaga ja ilma igasuguse varasema kogemuseta. Autoriteks DarkStar (kood/koreograafia), sTeaLth (graafika) ja freestyler (heliriba).

Kontseptsiooni autoriks oli sTeaLth, kelle loodud Suntrix on demo keskne "tegelane". Kujutatakse tema teekonda pimedusest valguse ja päikese suunas. Kuid kahjuks ei saa me kellelegi öelda, mis Suntrix tegelikult on...

Suntrix, samuti sTeaLthi "Taevas vaatab teisi värve" ning freestyleri "Message 04" on alla laetavad scene.ee veebisaidilt.
Beau Monde Network - The Suntrix
freestyler - message 04
sTeaLth - Taevas vaatab teisi värve

Soov sellist üritust korraldada tekkis juba aasta tagasi, kuid reaalsuseni jõudis see alles nüüd. Jääme ootama järgmist aastat ja üritust Message 05!


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9