Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

2003 - täispööretega edasi

Kevadel tähistab viiendat sünnipäeva M.O.B. Kru, suve lõpus Beau Monde. Aktiivsete liikmete read on hõrenenud, kuid loodava materjali kvaliteet kasvab.

Aasta algas kiiresti - DarkSide Tetrise silumine ja turniiride korraldamine jättis Kaabli esialgu tahaplaanile. Koostöös scene.ee meeskonnaga viidi Experiment 2003 võrgupeol peale DarkSide Tetrise turniiri läbi ka Tartu VP'03 Compo - Eesti esimene demoscene üritus. Seoses DarkSide Tetrise turniiriga mainiti Beau Monde Networki kodumaise arvutimängude tootjana ajakirja Arvutimaailm jaanuarinumbris.

Kolmas tetriseturniir toimus PLANC LAN vol 7 raames. Pärast seda töö DarkSide Tetrise kallal peatati. Aprilli alguses lasti avalikult välja Kaabli Tehnoloogiatest 51. Pärast seda alustati tööd DarkSide Tetrise uusversiooniga.

Beau Monde'i viies sünnipäev möödus väga vaikselt. Suurim ühisüritus, mis toimus, oli bmonde.net domeeninime registreerimine, millele aitasid kaasa suurem osa liikmetest. Torti sööme kunagi edaspidi.

DarkSide Tetris: The Second Block arenes jõudsalt ning on tänu põhkalikele uuendustele stabiilsem, kaunim ja mängitavam. Arendusperioodil sai mängu näha vaid võrgupidudel, kuid lootus on saada ka korralikud internetiserverid.


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9