Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

2006 - Teeme midagi valmis!

Suve alguses tuli esimene uus DarkSide Tetrise versioon terve aasta jooksul. Testimise käigus avastati mitmeid vigu ning peatselt tulid ka parandatud versioonid. Võeti selge eesmärk - teha DarkSide Tetris lõpuni, nii kaugele, kui ideid jätkub.

2006. aasta alguses hakkas Beau Monde'i roll Looja Valiku projektis vähenema. Meeskond muutus iseseisvamaks. Mängu nimi muutus veel üks kord, nüüd sai nimeks Purask.

Aasta lõpuks valmis DarkSide Tetris 0.95. Mäng on põhimõtteliselt lõpetatud, teha on jäänud veel üsna vähe.


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9