Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

2002 - arengud

2002. aasta algas vaikselt. Alustati ja lõpetati koole. Suvel toimus aga aktiivsuspuhang ja valmis sai mitu Kaabli moodulit. Siim Kinnas tegi tugevat tööd stsenaariumiga. Uue kuue ja koodi said veebilehed - punktid Oliverile, Elmole ja Danile.

Augustikuusse jäi intensiivne arendustöö tuliuue projekti - DarkSide Tetrise kallal. Aasta lõpus sai see mängitavaks. Tegemist on võrgutetrisega, mida saab mängida nii veebilehitseja kaudu kui ka eraldiseisva mänguna. Üles seati esimesed serverid ja korraldama hakati turniire tiitlile 'Master of the DarkSide'. Esimene turniir toimus Pärnus PLANC LAN vol 6 raames. Teisi on oodata uuel aastal.


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9