Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

2001 - tööde taasalustamine

Aasta algus - kindlat tähtaega Kaabli lõpuleviimiseks ei ole, seega erilist tööd ei tehta. Optimistlikumad prognoosid lubasid tulemusi 2001. aasta alguseks, kuid midagi lõplikku selleks ajaks valmis ei saadud.

Open Source-suund on varjusurmas. Lootust on muutuda aktiivsemaks, kui lisame oma tegevusele haridusliku külje, pakkudes näiteks õpilastele võimalust teineteise koodist õppida.

Suvel algas aktiivsem töö Kaabli juures. Taasluuakse veebisaite ja korraldatakse klannisõdu. 18. augustil korraldasime Pärnus ühe väiksema võrgupeo. 2. - 4. novembrini toimus Pärnus koostöös Eesti Arvutiklubiga läbi viidud suurema arvutimängurite kokkusaamine, kus toimus ka Kaabli läbi aegade esimene ametlik esitlus.

Nii esitlus kui võrgupidu olid edukad. Mängu hetkeversioonist (build 50) tehti ka mõned plaadid, mille omanikeks said võistluste võitjad ja mängu autorid.


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9