Beau Monde Network soovitame soojalt:

Uudised

Beau Monde

Projektid

Liikmed

Kroonika

Kontakt

2007 - Saavutuste aasta

Aasta alguses toimus vaikne, kuid järjepidev arendus, mis märtsikuuks jõudis kauaoodatud sündmuseni - DarkSide Tetris: The Second Block anti välja versiooninumbriga 1.0!

Sündmusega kaasnes Beau Monde'i ajaloo suurim pressikajastus, DarkSide Tetrisest kirjutati ajakirjanduses ning ajakiri digi levitas mängu oma kaaneplaadil. Tähtsamaks kujunes aga Eesti esimene topeltvõrgupidu - ETC'07+Experiment'07, mis toimus Tallinnas ja Tartus korraga. Esmakordselt toimus turniir kahes linnas korraga, see tähendab, et Tallinna mängijad olid Tartu omadega samas turniiritabelis. Lisaks toimus DarkSide Tetrise tutvustus mõlema linna suurel ekraanil, kasutades omapärast videokonverentsikooslust Skype+VNC, mis võimaldas edastada nii heli, rääkija pilti kui ka mängu pilti.

Suurema hulga mängijate saabumisel ilmnesid ka mõned ebamugavused, mille parandamiseni jõuti alles septembris. Versioon 1.1 anti välja 26. septembril, 2007. Töö jätkus mängu veebikeskkonna loomisel, mida oli juba pikalt ette valmistatud ning mis nüüd loodetavasti pidi ka valmis saama.


Beau Monde Network - asutatud 1998
w w w . b m o n d e . n e t   ::   B e a u   M o n d e  N e t w o r k   : :  1 9 9 8 - 2 0 0 9